Ujian personaliti

Ujian personaliti percuma ini akan membantu anda menentukan jenis personaliti anda mengikut sistem jenis yang dibangunkan oleh pakar psikiatri Swiss C.G.Jung dan diperhalusi oleh penulis Amerika Myers dan Briggs. Ujian ini berlainan dengan Myers - Briggs Type Indicator (ujian MBTI) di mana ia beroperasi dengan kadar bersetuju atau tidak bersetuju, oleh dengan itu membolehkan lebih banyak perbezaan dalam jawapan pengambil ujian.

Soalan 1 daripada 40
Question text
Tidak setuju
Setuju

The Myers - Briggs Type Indicator dan MBTI adalah cap dagang MBTI Trust, Inc., yang menerbitkan ujian MBTI ini. The Jung Type Indicator adalah hakmilik Psytech International.

Ujian CelebrityTypes adalah hakmilik CelebrityTypes International.

Malahan ujian profesional atau ujian "rasmi" seperti ujian MBTI (Myers- Briggs Type Indicator®, MBTI), Jung Type Indicator, atau ujian personaliti percuma dalam talian seperti ini atau yang dipaparkan di CelebrityTypes , adalah permulaan untuk membantu anda meneroka jenis personaliti anda. Tiada ujian lain wujud sebelum ini yang mampu menentukan jenis personaliti anda dengan ketepatan yang lengkap atau kebolehpercayaan dan tiada ujian MBTI boleh menggantikan hasil penyelidikan Myers, Briggs dan Jung.

Pencipta ujian personaliti dalam talian secara percuma ini adalah disahkan dalam penggunaan ujian personaliti berganda yang berbeza dan telah bekerja secara profesional dengan jenis personaliti dan ujian personaliti. Apabila menggunakan ujian personaliti percuma dalam talian kami, sila ambil perhatian bahawa walaupun jenis kod empat huruf yang diberikan adalah bersesuaian dengan Kod Jenis disediakan oleh ujian MBTI rasmi dan bahan latihan MBTI® rasmi, ujian ini harus tidak dikelirukan dengan ujian rasmi tanda dagangan seperti Myers - Briggs Type Indicator® atau Jung Type Indicator. Keputusan ujian personaliti online secara percuma ini diberikan "seperti sedia ada", secara percuma, dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat profesional atau perubatan dalam apa jua bentuk. Untuk maklumat lanjut mengenai ujian personaliti dalam talian kami, sila rujuk Terma Perkhidmatan kami.

admins |a| personality-types.org

© Personality-Types.org 2018 | Terms of Service

This site is owned by Personality-Types.org. The website and content contained on this site, including the free online Personality Type Test, are protected by copyrights and intellectual property rights and unauthorized reproduction of these materials is not permitted. Material on this website is solely for your personal, non-commercial use.