Personlighetstest

Basert på arbeidet av Myers, Briggs og Jung

Denne gratis personlighetstesten vil hjelpe deg å finne ut hvilken personlighetstype du har i samsvar med systemet som ble utviklet av den sveitsiske psykiateren C.G. Jung og raffinert av de amerikanske forfatterne Myers og Briggs. Testen er forskjellig fra den offisielle Myers-Briggs Typeindikatoren (MBTI test) ved at den opererer med grader av enighet eller uenighet, som gir mer nøyaktige svar for testtakeren.

Spørsmål 1 av 40
Question text
Uenig
Enig

Myers-Briggs Typeindikatoren og MBTI er varemerker av MBTI Trust inc., som ga ut MBTI testen. Jung Typeindikatoren er Psytech International sin eiendom.

CelebrityTypes Typetesten er CelebrityTypes International sin eiendom.

Til og med profesjonelle eller "offisielle" tester som MBTI testen (Myers-Briggs Typeindikatoren®, MBTI), Jung Typeindikatoren, eller gratis personlighetstester online, som denne, eller den som finnes på CelebrityTypes, er utgangspunkter for å hjelpe deg å utforske din egen personlighetstype. Det eksisterer ingen tester i hele verden som kan finne din personlighetstype med 100% nøyaktighet eller pålitelighet, og ingen MBTI test kan erstatte undersøking av arbeidet til Myers, Briggs og Jung.

Skaperne av denne gratis online personlighetstesten er sertifiserte i bruken av flere forskjellige personlighetstester og har arbeidet profesjonelt med personlighetstyper og personlighetstesting. Før du bruker vår gratis online personlighetstest, vennligst merk at selv om den 4-bokstavers typekoden er kompatibel med typekodene som blir gitt av den offisielle MBTI testen og de offisielle MBTI® treningsmaterialene, skal ikke denne testen forveksles med varemerkede tester som Myers-Briggs Typeindikator® eller Jung Typeindikatoren. Resultatene av denne gratis online personlighetstesten blir gitt "som-de-er", gratis, og skal ikke oppfattes som profesjonell eller medisinsk rådgiving av noen sort. For mer om vår online personlighetstest, vennligst les våre Vilkår og Betingelser.

admins |a| personality-types.org

© Personality-Types.org 2018 | Terms of Service

This site is owned by Personality-Types.org. The website and content contained on this site, including the free online Personality Type Test, are protected by copyrights and intellectual property rights and unauthorized reproduction of these materials is not permitted. Material on this website is solely for your personal, non-commercial use.